Průmyslové zprávy

Pravidla pro údržbu šicích strojů

2019-02-16
1. Pokud se v průběhu práce objeví abnormální jevy (zejména při úpravě abnormality ovládací části), okamžitě ji zastavte a informujte mechaniku, aby zjistil příčinu, upravil nebo opravil, odstranil závadu a přísně zakázal činnost nemoci . Je přísně zakázáno demontovat stroj.
2. Když potřebujete stroj opustit, prosím, vypněte telefon včas.
3. Stroj nebyl dlouho používán, měl by být nejdříve vyčištěn, opatřen ochranným mazivem, řádně udržován, zcela mazán alespoň jednou za půl roku a měl by běžet po krátkou dobu.
4. Jednorázová údržba za tři měsíce, sekundární údržba každých šest měsíců.