Průmyslové zprávy

Příprava před šicími stroji

2019-02-16
1. Nejdříve vyčistěte všechny části stroje a zkontrolujte, zda nejsou uchycené části mezi částmi uvolněné.
2. Zkontrolujte, zda je olej L bez překážek a mazání podle požadavků na mazání.
3. Zkontrolujte, zda v každé pohyblivé části nejsou žádné překážky a zda je ochranný přístroj neporušený.
4. Zkontrolujte, zda je správná poloha mezi přítlačnou patkou a jehlou a mezi přítlačnou patkou a podávacím psem.
5. Poté, co se výše uvedené přípravy potvrdí, můžete připojit napájení, zvednout přítlačnou patku, prázdný vůz běží a zkontrolovat směr ručního kola. Pokud není správné, napájecí zdroj by měl být nastaven.