Průmyslové zprávy

Definice regulačního ventilu

2018-10-17
Regulační orgány hrají důležitou roli při automatickém řízení moderních zařízení a výroba těchto zařízení závisí na správné distribuci a kontrole tekoucích médií. Tyto ovládací prvky, ať už se jedná o výměnu energie, snížení tlaku nebo jednoduché podávání nádob, vyžadují dokončení některých konečných ovládacích prvků.

Regulační ventil působí jako variabilní odpor v potrubí. Změní turbulenci provozní kapaliny nebo způsobí pokles tlaku v podmínkách laminárního toku způsobených změnou odporu ventilu nebo "třením". Tento proces snižování tlaku se často označuje jako "škrticí klapka". U plynu je to blízké izotermickému adiabatickému stavu a odchylka závisí na ne-ideálnosti plynu (Joule-Thomsonův efekt). V případě kapalin se tlak spotřebuje turbulencí nebo viskózním třením, přičemž oba způsobují přeměnu tlaku na teplo, což vede k mírnému zvýšení teploty.

Společná regulační smyčka se skládá ze tří hlavních částí. První částí je citlivá součást, která je obvykle vysílačem. Jedná se o zařízení, které lze použít k měření parametrů procesu, který je nastavován, jako je tlak, hladina nebo teplota. Výstup vysílače se odešle do regulačního přístroje, regulátoru, který určuje a měří odchylku mezi požadovanou hodnotou nebo požadovanou hodnotou a skutečnou hodnotou parametru procesu a odešle korekční signál jeden po druhém do konečného řídicího prvku - regulační ventil. Ventil mění proud tekutiny tak, aby parametry procesu dosáhly požadované hodnoty.

Regulační ventil patří do řady regulačních ventilů. Hlavní funkcí je nastavení tlaku, průtoku, teploty a dalších parametrů média, což je konečná součást řízení v procesní smyčce.