Domov > Zprávy > Průmyslové zprávy

Opatření pro používání ručních šicích strojů

2023-06-07

 

 

Při použití aruční šicí stroj, je důležité dodržovat určitá opatření k zajištění bezpečnosti a dosažení nejlepších výsledků. Zde je několik opatření, která je třeba mít na paměti:

 

1. Seznamte se: Před použitím ručního šicího stroje si přečtěte návod k použití dodaný výrobcem. Seznamte se s vlastnostmi, funkcemi a provozními postupy stroje.

 

2. Správné nastavení: Postavte šicí stroj na pevný a stabilní povrch. Ujistěte se, že je bezpečně ukotven a během provozu se neviklá.

 

3. Clean Work Area: Udržujte svůj pracovní prostor čistý a bez nepořádku. Odstraňte veškeré předměty, které by mohly bránit nebo překážet pohybu šicího stroje.

 

4.Navlékání: Správné navlékání na stroji je zásadní pro hladký provoz. Při správném navlékání nitě do stroje se řiďte pokyny v návodu a ujistěte se, že je nit bezpečně na svém místě a správně napnutá.

 

5. Výběr jehly: Vyberte si vhodnou jehlu pro váš typ a tloušťku látky. Použití nesprávné jehly může způsobit špatné šití nebo poškození látky.


  


6. Příprava látky: Připravte si látku lisováním nebo žehlením, abyste odstranili případné záhyby nebo záhyby. To zajišťuje hladké a přesné šití.

 

7. Umístění prstů: Při šití dbejte na umístění prstů. Udržujte prsty v dostatečné vzdálenosti od jehly a přítlačné patky, aby nedošlo k náhodnému zranění.

 

8. Obsluha stroje: Začněte šít pomalým a stálým tempem, postupně zvyšujte rychlost, jak se budete cítit pohodlně a zručně. Vyvarujte se náhlých trhnutí nebo nadměrné síly, které by mohly namáhat stroj nebo způsobit nahromadění látky.

 

9. Napětí nitě: Během procesu šití udržujte správné napětí nitě. Nesprávné napnutí může vést k uvolněným nebo pevným stehům. Upravte nastavení napětí podle potřeby pro různé typy tkanin.10. Zdroj napájení: Pokud používáte elektrický ruční šicí stroj, ujistěte se, že je napájecí kabel v dobrém stavu a řádně uzemněný. Vyhněte se používání prodlužovacích kabelů nebo elektrických zásuvek, které nejsou vhodné pro napájení zařízení.

 

11. Údržba: Stroj pravidelně čistěte a mažte podle pokynů výrobce. Udržujte stroj bez vláken, prachu a nečistot, které mohou ovlivnit jeho výkon.

 

12. Po použití odpojte šicí stroj: Vždy odpojte šicí stroj po použití nebo při provádění jakékoli údržby nebo odstraňování problémů. Tím se zabrání náhodné aktivaci nebo úrazu elektrickým proudem.

 

13. Opravy a servis: Pokud narazíte na nějaké problémy nebo budete potřebovat opravu, poraďte se s kvalifikovaným technikem šicího stroje. Pokus o opravu stroje svépomocí může způsobit další poškození nebo ohrozit bezpečnost.

 

Při dodržování těchto opatření můžete bezpečně a efektivně používat ruční šicí stroj a zároveň dosáhnout optimálních výsledků šití.